TV Inspektion

CPKloak Aps  - nye rør og gamle skader

TV inspektion

Ved TV-inspektion føres TV-kameraet direkte ind i kloakledninger og ind i ellers utilgængelige konstruktioner, På TV-vognens monitor ses skaderne, der optages på DVD. Desuden registreres optagelsen på computer efter Danske TV-Inspektionsfirmaers Kontrolordning.


En TV-inspektions-"pakke" består af:


Total rensning med slamsuger, så kloaksystemet er 100 % rent.

TV-inspektion

Rapport, som omfatter

Råd om hvad, der bør gøres

Tilbud på løsning af opgaven

+ DVD af inspektionen med kommentarer.

  

 "Vi laver også -

       TV Inspektion"