Dræn

CPKloak Aps -nye rør og gamle skader

Dræn

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, som ligger langs fundament

og ydermur på et hus og leder overskydende vand væk.

Vandet kan enten være nedsivende overfladevand fra nedbør eller stamme fra høj grundvandsstand,

som skaber et vandtryk mod huset. Omfangsdrænet leder vandet væk fra jorden og fører det til en

regnvandsbrønd og videre til kloak og afløbssystem


Hvornår er et omfangsdræn en god løsning?

Det kan være en god idé med et omfangsdræn, hvis du kan se og mærke, at fundament og sokkel suger

fugt til sig på grund af for meget vand op ad huset.

Fugt i fundament og sokkel kan give skader på huset, og desuden risikerer du, at der kommer råd og svamp,

som giver dårligt indeklima. Endelig kan kælderen være så fugtig, at den stort set er ubrugelig, f.eks. fordi

der ligger vand på kældergulvet.

Et omfangsdræn er både et stort arbejde og en bekostelig affære. Derfor er det vigtigt at få lavet en

forundersøgelse for at finde ud af, om et omfangsdræn vil løse de problemer, der er. I første omgang

er det vigtigt at få bestemt årsagen til fugten og dens omfang. Det er også vigtigt at finde ud af, hvilke

jordforhold der er. Omfangsdrænet gør mest nytte i lerjord, mens det f.eks. ikke har den store effekt i sandet jord.


Hvilke tegn på fugt kan du selv se efter i en forundersøgelse?

Ved en forundersøgelse skal du lede efter tegn på fugt både og i huset. Det kan være svært selv at

foretage en forundersøgelse og få et klart overblik over fugtproblemerne og i sidste ende konkludere,

om et omfangsdræn er den rigtige løsning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få en specialist

til at foretage undersøgelsen, f.eks. en geotekniker eller byggesagkyndig. Men der er visse tegn, du selv kan se efter.


Murværk

Fugtskjolder

Puds, der krakelerer og/eller falder af i flager

Saltudblomstringer


Trækonstruktioner

Mørke aftegninger på træet

Tegn på råd og svamp eller skimmelsvamp som mørke pletter på træet eller direkte svampeangreb


I et hus uden kælder vil skaderne specielt vise sig på sokkel og ydermur. Murværket kan være

beskadiget i form af frostsprængninger uden på huset, men du vil måske også kunne se tegn

på fugt i gulvbrædder og paneler inde i huset.

I et hus med kælder skal du lede efter tegn på fugt udvendigt på sokkel og facade.

Inde i huset er det kælderens ydervægge, der vil have tydelige tegn på fugt. Et af de allerførste steder,

eventuel fugt vil vise sig, er indvendigt på en gammel kælderydermur. Den består af sten og fuger, som

suger fugt til sig, og derudover er den udsat for store mængder fugt, i og med at den befinder sig i jord.

Fugten vil give sig til kende, f.eks. i form af mørke fugtskjolder, løs puds, saltudblomstringer og evt. skimmelsvamp.

Derudover er det en god idé at tjekke trækonstruktionen i dækket mellem kælder og grundplan for tegn på fugt,

råd eller svamp - især i enderne på bjælkerne.Hvilke krav er der til et omfangsdræn?


Det er ikke gør det selv-arbejde at etablere et omfangsdræn. Arbejdet med at koble dræningssystemet til

kloaksystemet samt selve drænet og afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.


Bør kælderen isoleres samtidig med etablering af et omfangsdræn?


Når huset nu alligevel graves frit, kan du overveje, om du samtidig vil isolere din kælderydervæg.

Omfangsdrænet kan dræne jorden for vand, men kældervæggene kan fortsat virke kolde og klamme

En fugtisolering kan afhjælpe det problem.