Strømpeforing

CPKloak Aps  - nye rør og gamle skader

StrømpeforingStrømpeforing er en hurtig og nem metode til at at renovere beskadigede kloakledninger og faldstammer.


Med strømpeforing slipper du for alt svineriet og besværet som normalt desværre hører til ved opgravning af kloakledninger og hele processen tager ikke mere end 24 timer. Strømpeforing udføres ved at føre en glasfiber eller filtstrømpe imprægneret med kunstig harpiks ind i kloakledningen. Når den er på plads, hærdes strømpen ved hjælp af UV lys og bliver til en ny og tæt kloakledning inden i den gamle.


Beskadigede kloakledninger kan give en masse ubehageligheder i form af lugtgener, rotter og tilstopninger i afløbene.  Få gjort noget ved problemet hurtigst muligt, det er billigere og hurtigere end de fleste tror


Sådan foregår strømpeforing


Forundersøgelser

Før der kan udføres en foring af en kloakledning eller faldstamme er det vigtigt at udføre en grundig forundersøgelse. Dette foregår ved at udføre en TV-inspektion for at afdække hvor lang og dyb ledningen er, hvilke retningsændringer der er, hvor grundvandspejlet er i forhold til ledningen og flere andre forhold som er vigtige for at kunne udføre et ordentlig arbejde.

Installation af strømpeforing


Installation

Når man har et overblik over ledningen skal strømpen føres ind. Det kan gøres ved brug af vand, trykluft eller ved trækning. Trykluft og vand er de mest almindelige metoder.


Strømpen ’skydes’ så ind i røret enten fra en lastbil, hvis brønden er tilgængelig for en bil, eller med et transportabelt installationssystem hvis man ikke kan komme til ledningen i lastbilen..

Når strømpen er på plads hærdes den med damp, varmt vand eller UV lys alt efter forhold og materiale af strømpen.

  

 "Vi laver også -

       Strømpeforing 

Kontaktoplysninger:

 

Jens Jensen,

Aut. kloakmester

 

Tlf. 40 56 96 99