Højvandslukke

CPKloak Aps -nye rør og gamle skader


Hvad er et højvandslukke?


Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Du er ansvarlig for kloakken på din grund frem til skelbrønden, mens din kommune er ansvarlig for kloakrørene fra skelbrønden og ude i vejen.

Det er meget vigtigt, at du informerer din kommune, hvis din kælder har været oversvømmet - eller har været lige ved at blive det. Så kan kommunen bruge dine og dine naboers oplysninger til at prioritere efter, når kloakken skal opgraderes og renoveres.


Et højvandslukke er en stump kloakrør med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis kloakvandet presses ind udefra. Et højvandslukke placeres normalt så tæt som muligt på det gulvafløb, som det skal beskytte mod oversvømmelse.

Flere gulvafløb i kælderen

Hvis der er flere gulvafløb i kælderen, kan man enten montere et højvandslukke direkte i hvert gulvafløb. Eller man kan montere ét højvandslukke til kloakrøret der, hvor de to gulvafløbs rør løber sammen.


Højvandslukke til toilet


Der findes en særlig type højvandslukke, som du skal bruge, hvis der er et toilet i kælderen. På ledninger, der fører spildevand fra wc, må der kun anbringes højvandslukker, der er specielt godkendt til fækalieholdigt spildevand.

Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal være CE-mærkede højvandslukker type 3. Dette er et højvandslukke med 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene kan lukkes elektrisk.

Højvandslukket skal desuden være forsynet med alarm. Anbringelse af højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal ske efter retningslinjerne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand må kun anvendes i enfamiliehuse. Der bør altid være mindst et wc, som ikke er tilsluttet den ledning, der er højvandslukke på.

Det er et krav, at der findes yderligere et toilet i huset, så man stadig kan komme på toilettet, selvom højvandslukket er lukket.


  

  "Kontakt os for

                 et tilbud"